ซิสเตอร์มุกดา  ถาวร

  หัวหน้าแผนกบริบาล

  หัวหน้าแผนกปฐมวัย

   

   


  นางวันดี   กัลยาบุตร

  ปฐมวัย


  นางสาวยุพิน ก้อนศิลา

  ปฐมวัย

   


  นางสาวฤดีทัย ถาวร

  ปฐมวัย

   

         

  นางสาวนิรดา   ปั้นทอง

  ปฐมวัย

   

  นางสาวพัชรีย์ภรณ์ ธรรมชอบ

  ปฐมวัย

   


  นางณหทัย   ทุมมามาศ

  ปฐมวัย

   


  นางสุกัญญา   ร่วมรักษ์

  ปฐมวัย

   

  นางสาวรจนา ประจวบดี

  ปฐมวัย

   


  นางสาวนิภา ใจภักดี

  ปฐมวัย

   


  นางเสาวลักษณ์   ศรีใส

  ครูพิเศษ


  นางสาวกรรณิกา   ศรีคูณ

  ครูพิเศษ


  นางสาวอุไร  วรรณโครต

  พี่เลี้ยง

   


  นางสาววันวิสาข์   มีปัญญา

  พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง


   

   


   

   

   


   

   

   


   

   

   
   

   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 17 คน
   สถิติเมื่อวาน 38 คน
   สถิติเดือนนี้ 971 คน
   สถิติปีนี้ 37252 คน
   สถิติทั้งหมด 307053 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล  จังหวัดอุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ถนนแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB