ซิสเตอร์มุกดา  ถาวร

  หัวหน้าแผนกบริบาล

  หัวหน้าแผนกปฐมวัย

   

   


  นางวันดี   กัลยาบุตร

  ปฐมวัย


  นางสาวยุพิน ก้อนศิลา

  ปฐมวัย

   


  นางสาวฤดีทัย ถาวร

  ปฐมวัย

   

         

  นางสาวนิรดา   ปั้นทอง

  ปฐมวัย

   


  นางมลนิภา น้ำคำ

  ปฐมวัย

   


  นางพัชราพร   จารุแพทย์

  ปฐมวัย

   


  นางสุกัญญา   ร่วมรักษ์

  ปฐมวัย

   

  นางณหทัย   ทุมมามาศ

  ปฐมวัย

   


  นางบุญญาณี   โชคดี

  ปฐมวัย

   


  นางเสาวลักษณ์   ศรีใส

  ครูพิเศษ


  นางสาวกรรณิกา   ศรีคูณ

  ครูพิเศษ


  นายชาตรี ศรีประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

   


  นางสาววันวิสาข์   มีปัญญา

  พี่เลี้ยง


  นางสาวอุไร  วรรณโครต

  พี่เลี้ยง


   

   


   

   

   


   

   

   


   

   

   
   

   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 15 คน
   สถิติเมื่อวาน 26 คน
   สถิติเดือนนี้ 16 คน
   สถิติปีนี้ 15399 คน
   สถิติทั้งหมด 216980 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ซอยแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB