นางสุวนันท์   สิทธิหงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

   

  นางสาวอาทิตยา  ขำจิตร

  กิจกรรมแนะแนว, ชุมนุม  นางนิกร   ดุจดา

  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ

  งานประกันคุณภาพการศึกษา

     
   


  นางสาวเบญจมาศ   คำแผ่น

  งานหลักสูตรการเรียนการสอน

   

  นางสาวชุติมา ช่างสาร

  งาน Mini English Programe

     
    


  นางสาวขนิษฐา   สันธิ

  งานวัดผลประเมินผล

   

   

  นายประกาย  บุญสาร

  งานสื่อและแหล่งการเรียนรู้

     
   

  นายสิทธิศักดิ์ บุญสราง

  งานระบบสารสนเทศ

   


     
      

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   
   


   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 56 คน
   สถิติเมื่อวาน 38 คน
   สถิติเดือนนี้ 1010 คน
   สถิติปีนี้ 37291 คน
   สถิติทั้งหมด 307092 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล  จังหวัดอุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ถนนแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB