นางสุวนันท์   สิทธิหงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางสาววรรษมน   อุดมแก้ว

งานแผนงานและนโยบาย

 


นางนิกร   ดุจดา

งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

   
 


นางสาวเบญจมาศ   คำแผ่น

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 


นางสาวชุติมา ช่างสาร

งาน Mini English Programe

   
  


นางสาวขนิษฐา   สันธิ

งานวัดผลประเมินผล

 

 

นายวีระศักดิ์   มีทรัพย์

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
 


นายประกาย   บูญสาร

งานสื่อและแหล่งเรียนรู้


    
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


 

        คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

 

 

             ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

 

 ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 
 

 More>>
 
 
 
 สถิติวันนี้ 63 คน
 สถิติเมื่อวาน 169 คน
 สถิติเดือนนี้ 1220 คน
 สถิติปีนี้ 87511 คน
 สถิติทั้งหมด 194293 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-14
 
 

โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี

เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

 120/3  ซอยแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


Powered by AIWEB