นางสุวนันท์   สิทธิหงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

   


  นางสาววรรษมน   อุดมแก้ว

  งานแผนงานและนโยบาย

   


  นางนิกร   ดุจดา

  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ

  งานประกันคุณภาพการศึกษา

     
   


  นางสาวเบญจมาศ   คำแผ่น

  งานหลักสูตรการเรียนการสอน

   


  นางสาวชุติมา ช่างสาร

  งาน Mini English Programe

     
    


  นางสาวขนิษฐา   สันธิ

  งานวัดผลประเมินผล

   

   

  นายวีระศักดิ์   มีทรัพย์

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     
   


  นายประกาย   บูญสาร

  งานสื่อและแหล่งเรียนรู้


   


  นางสาวพรฑิตา ทองปลิว

  งานวัดผลประเมิณผล

     
      

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   
   


   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 33 คน
   สถิติเมื่อวาน 36 คน
   สถิติเดือนนี้ 1753 คน
   สถิติปีนี้ 29343 คน
   สถิติทั้งหมด 230924 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล  จังหวัดอุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ถนนแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB