นายอดิศักดิ์   ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานโสตทัศนูปกรณ์

 


นางปราณี   สลับเชื้อ

งานอาคารสถานที่


นางสาวสุปราณี  ศรีเมือง

งานทันตสุขภาพ

   


นางนวลฉวี หอมทอง

งานอนามัยโรงเรียน


นางนิภาภัทร   บุ้งทอง

งานอนามัยโรงเรียน

   


นางจีรนันท์   สุพรม

งานโภชนาการ


นางสาวพิมพ์พิไล   จูมนา

งานสัมพันธ์กับชุมชน

 


 

 

งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย


 

 

งานโภชนาการ/อาหารกลางวัน

 
 


 

 

 


 

 

   
 
 
 


 

        คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

 

 

             ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

 

 ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 
 

 More>>
 
 
 
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 1327 คน
 สถิติปีนี้ 24113 คน
 สถิติทั้งหมด 225694 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-14
 
 

โรงเรียนมารีย์นิรมล  จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

 120/3  ถนนแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


Powered by AIWEB