นายอดิศักดิ์   ดวงแก้ว

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  งานโสตทัศนูปกรณ์

   


  นางปราณี   สลับเชื้อ

  งานอาคารสถานที่

  นางสาวจิราพร  สาวันดี

  งานทันตสุขภาพ

     


  นางนวลฉวี หอมทอง

  งานอนามัยโรงเรียน


  นางนิภาภัทร   บุ้งทอง

  งานอนามัยโรงเรียน

     


  นางจีรนันท์   สุพรม

  งานโภชนาการ


  นางสาวพิมพ์พิไล   จูมนา

  งานสัมพันธ์กับชุมชน

   

  นายอิชดา ศรีจันทร์ 

  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย


   

   

  งานโภชนาการ/อาหารกลางวัน

   
   


   

   

   


   

   

     
   
   
   


   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 57 คน
   สถิติเมื่อวาน 38 คน
   สถิติเดือนนี้ 1011 คน
   สถิติปีนี้ 37292 คน
   สถิติทั้งหมด 307093 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล  จังหวัดอุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ถนนแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB