ซิสเตอร์วราภรณ์  อาษาสุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

  งานพัฒนาบุคลากร

   


  นางสาวสมพร ศรีมณี

  งานพัฒนากิจกรรมนักเรียน


  นางวาสนา   จำปาสา

  งานสวัสดิการบุคลากร

     
   


  นางสาวมินตรา  ผาสุข

  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

   


  นางสาวกิติกา   รักษ์ณรงค์

  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


  นางสาวปุณยาพร พลอำนวย

  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


  นางสาววาสนา   แยบภายคำ

  งานระเบียบวินัยนักเรียน


  นางสาวสฐิตา  อุ่นสอน

  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และสื่อที่ไม่พึ่งประสงค์


   


   

   
   


   

   

   

   


   

   

   

   


   

   

   

   


   

   

   

   


   

          คุณแม่โยวานนา วนิดา  ถาวร       มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   

   

               ซิสเตอร์สวาท   วาปีสังข์            ผู้จัดการโรงเรียน

   

   ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   
   

   More>>
   
   
   
   สถิติวันนี้ 30 คน
   สถิติเมื่อวาน 26 คน
   สถิติเดือนนี้ 31 คน
   สถิติปีนี้ 15414 คน
   สถิติทั้งหมด 216995 คน
  เริ่มเมื่อ 2015-02-14
   
   

  โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี

  เบอร์ : 085-3109531 , 093-3357947

   120/3  ซอยแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000


  Powered by AIWEB