โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี


 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

  ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข 
รักษาการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

 

 

ซิสเตอร์สุรารักษ์ พวกแสน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี

 120/3  ซอยแม่ชี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 
Powered by AIWEB